คำย่อ อักษรย่อ


  สท.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สท.บ.สารสนเทศศาสตรบัณฑิต -