คำย่อ อักษรย่อ


  จ.-ศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.-ศ.วันจันทร์ ถึง วัศุกร์ -