คำย่อ อักษรย่อ


  สถ.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต -