คำย่อ อักษรย่อ


  ส.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต -