คำย่อ อักษรย่อ


  ศษ.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต -