คำย่อ อักษรย่อ


  ศศ.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศศ.ด.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต -