คำย่อ อักษรย่อ


  ศศ.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต -