คำย่อ อักษรย่อ


  ศป.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศป.บ.ศิลปบัณฑิต -