คำย่อ อักษรย่อ


  ศ.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศ.บ.เศรษฐศาสตรบัณฑิต -