คำย่อ อักษรย่อ


  วท.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต -