คำย่อ อักษรย่อ


  ว.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ว.ม.วารสารศาสตรมหาบัณฑิต -