คำย่อ อักษรย่อ


  ว.บ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ว.บ.วารสารศาสตรบัณฑิต -