คำย่อ อักษรย่อ


  ว.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ว.บ.วารสารศาสตรบัณฑิต -