คำย่อ อักษรย่อ


  รส.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รส.ด.พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิต -