คำย่อ อักษรย่อ


  รส.บ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รส.บ.พัฒนาแรงงานและสวัสดิการบัณฑิต -