คำย่อ อักษรย่อ


  ครม. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ครม.คณะรัฐมนตรี -