คำย่อ อักษรย่อ


  ครม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ครม.คณะรัฐมนตรี -