คำย่อ อักษรย่อ


  ร.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต -