คำย่อ อักษรย่อ


  ครน. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ครน.คูณร่วมน้อย -