คำย่อ อักษรย่อ


  ภ.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ภ.บ.เภสัชศาสตรบัณฑิต -