คำย่อ อักษรย่อ


  พย.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พย.ม.พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต -