คำย่อ อักษรย่อ


  พทป.ด. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พทป.ด.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต -