คำย่อ อักษรย่อ


  พทป.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พทป.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต -