คำย่อ อักษรย่อ


  พทป.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พทป.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต -