คำย่อ อักษรย่อ


  พท.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พท.ด.การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต -