คำย่อ อักษรย่อ


  พท.ม. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พท.ม.การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต -