คำย่อ อักษรย่อ


  พท.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พท.บ.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต -