คำย่อ อักษรย่อ


  คมช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
คมช.คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ -