คำย่อ อักษรย่อ


  พช.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พช.บ.พัฒนาชุมชนบัณฑิต -