คำย่อ อักษรย่อ


  พ.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.บ.แพทยศาสตรบัณฑิต -