คำย่อ อักษรย่อ


  ผ.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผ.ด.การผังเมืองดุษฎีบัณฑิต -