คำย่อ อักษรย่อ


  บช.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บช.ด.บัญชีดุษฎีบัณฑิต -