คำย่อ อักษรย่อ


  บช.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บช.บ.บัญชีบัณฑิต -