คำย่อ อักษรย่อ


  นศ.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นศ.ด.นิเทศศาตรดุษฎีบัณฑิต -