คำย่อ อักษรย่อ


  นศ.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นศ.บ.นิเทศศาตรบัณฑิต -