คำย่อ อักษรย่อ


  น.ม. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.ม.นิติศาสตรมหาบัณฑิต -