คำย่อ อักษรย่อ


  ฯพณฯ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ฯพณฯพณะหัวเจ้าท่าน -