คำย่อ อักษรย่อ


  ทพ.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทพ.ม.เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต -