คำย่อ อักษรย่อ


  ทพ.บ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทพ.บ.เทคนิคการแพทยบัณฑิต -