คำย่อ อักษรย่อ


  ท.บ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ท.บ.ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต -