คำย่อ อักษรย่อ


  กภ.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กภ.ม.กายภาพบำบัดมหาบัณฑิต -