คำย่อ อักษรย่อ


  กภ.บ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กภ.บ.กายภาพบำบัดบัณฑิต -