คำย่อ อักษรย่อ


  กต.ด. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กต.ด.การตลาดดุษฎีบัณฑิต -