คำย่อ อักษรย่อ


  สจล. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สจล.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง -