คำย่อ อักษรย่อ


  คตง. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
คตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน -