คำย่อ อักษรย่อ


  ม.อบ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ม.อบ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -