คำย่อ อักษรย่อ


  มสธ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มสธ.มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช -