คำย่อ อักษรย่อ


  มศป. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มศป.มหาวิทยาลัยศรีปทุม -