คำย่อ อักษรย่อ


  คชก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
คชก.คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร -