คำย่อ อักษรย่อ


  มพ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มพ.มหาวิทยาลัยพะเยา -