คำย่อ อักษรย่อ


  มนพ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มนพ.มหาวิทยาลัยนครพนม -