คำย่อ อักษรย่อ


  มนร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มนร.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช -